Για να επιτύχουμε την αποστολή μας, όλες οι αποφάσεις και οι συμπεριφορές μας διέπονται από τις ακόλουθες 10 βασικές αξίες:

Tελειότητα
Προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο. Δεσμευόμαστε με το να παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών με την τελειότητα και τη συνοχή σε κάθε τομέα δραστηριοποίησής μας.

Ακεραιότητα

Η ηθική και η ειλικρίνεια είναι στοιχεία που μας ακολουθούν σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Αντιμετωπίζουμε τους πάντες με ακεραιότητα, τηρώντας τις υποσχέσεις μας και μαθαίνοντας από τα λάθη μας. Έχουμε το θάρρος να διατηρούμε και να μην αλλάζουμε τις επαγγελματικές μας πεποιθήσεις.

Ομαδική Εργασία

Η επικοινωνία και η συνεργασία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας που δημιουργείται πέραν των οργανωτικών δομών της εταιρείας, ανά περίπτωση, με σκοπό την ολοκλήρωση κάθε σύνθετου έργου.

Εμπιστοσύνη

Εμπιστευόμαστε τους συναδέλφους μας σε όλο το οργανωτικό σχήμα της εταιρείας μας. Επικοινωνούμε αυτά που εννοούμε και εννοούμε αυτά που λέμε. Επικοινωνούμε με ειλικρίνεια αμεσότητα και ευθύτητα.

Σεβασμός

Αντιμετωπίζουμε όλους με σεβασμό και αξιοπρέπεια, αναγνωρίζοντας τις ατομικές και πολιτισμικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν. Οι άνθρωποι μας είναι το θεμελιώδες περιουσιακό μας στοιχείο. Τους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους στο έπακρο.

 Πρόοδος

Η διατήρηση ενός πρωτοποριακού πνεύματος, η αποδοχή στις αλλαγές, καθώς και η προτροπή  για καινοτομίες, ενδυναμώνουν την επιθυμία μας για την υπέρβαση των περιορισμών μας.

Ενθουσιασμός

Η μετάδοση της αίσθησης του ενθουσιασμού δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να μπορούν να γίνουν οι επαγγελματικές μας σχέσεις πιο δελεαστικές και λαμπρές. Δίνουμε με αυτό τον τρόπο την καρδιά μας και την ψυχή μας στη δουλειά μας.

Ανθρωπιά

Σεβόμαστε τις ανθρώπινες αξίες. Τοποθετούμε τον άνθρωπο στο κέντρο των ενεργειών μας.

Διαφάνεια

Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στις δράσεις μας έτσι ώστε να γίνουν σαφείς και κατανοητές. Αρνούμαστε να αφήσουμε τα πράγματα αδιευκρίνιστα. Ενημερώνουμε & εξηγούμε σε κάθε αίτημα.

Οικολογική Συνείδηση

Η εταιρία έχει αναπτύξει έντονη οικολογική συνείδηση ακολουθώντας επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα και έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει στην καθημερινή της λειτουργία μια σειρά από “πράσινες” πολιτικές, όπως:

  • διαχωρισμός και ανακύκλωση απορριμμάτων (χαρτιά & μελάνια)
  • υιοθέτηση εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον και εξοικονόμησης ενέργειας
  • ανακύκλωση παλιού ηλεκτρολογικού υλικού
  • συμβολή σε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο, ενθαρρύνοντας την αειφόρο ανάπτυξη.

share on