Εταιρική και κοινωνική ευθύνη

doculand

Η Doculand έχει δεσμευτεί για την κοινωνική ευθύνη και για πρωτοβουλίες εκτύπωσης φιλικές προς το περιβάλλον που υποστηρίζουν μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά και προάγουν τον αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα.

 Η Doculand αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί προς την κοινωνία και το περιβάλλον, έχει υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας που προστατεύει το περιβάλλον και προάγει τις ανθρώπινες αξίες. Ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες της εποχής. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών ζητημάτων και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

 Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι μια νέα μόδα για την εταιρεία που προχώρησε όψιμα σε αυτήν. Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής, είναι αντίληψη για το επιχειρείν. Σημαίνει πρώτα απ’ όλα προστασία των εργαζομένων της εταιρείας, σεβασμό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας τους. Σεβασμό στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και στην εκπαίδευση τους.

 

share on